19e62c707e843c4507aa3f295615e650 Obec Čestín - oficiální stránky - Historie obce
poslední aktualizace 03.04.2019 | úvodní strana 
obec Čestín 

Vyhledávač:  
 

Historie Polipes

U silnice čestínskokácovské, se rozkládá 4 km severovýchodně od Kácova ve výši 440 m.n. obec Polipsy. Ve starých listinách je osada nazývána Pobipsy. Spolu s obcemi Kasanicemi a Čábelickým dvorem tvořily jednu politickou obec.

Několik minut na východ zde teče potok Čestínka, která vtéká v Kácově do řeky Sázavy. V malebném údolí čestínského potoka stávala víska“Kouty“ z ní zbyl pouze mlýn stejného jména. Procházka tímto údolím je úchvatná.

K Polipsům náleží Koutský mlýn, hájovna a Čábelický dvůr.

Nejstarší rodiny: Trpišovských, Černíkova, Bramborova, Petráskova, Vlasákova, Janatova a Novotnova. Nyní se již některá jména v obci nevyskytují.

Za starých dob stávala v Polipsech tvrz na výšině nad vesnicí. Doposud se zde říká „na hradě“. Kdo tvrz zbudoval není známo.

O založení Polipes koluje mezi lidmi tato pověst: Majitelé zdejší tvrze často honili a smečky psů dělaly velkých škod všem robotníkům, zejména když samotní psi běhali po okolí. Okolní sedláci se domluvili a kdekoliv se objeví psi budou pobiti. A tak se stalo, že sedláci pobili celé smečky psů, což majitele tvrze tak pohněvalo, že pod tvrzí založil ves a pojmenovali ji jaksi na potupu a posměch „Pobipsy“. Kdo jméno přeměnil a kdy se tak stalo, nikdo neví.

Původem obce byla tedy tvrz, která v XIV. století patřila vladykům z Pobipes. Kolem tvrze byla obora a v oboře stávaly domky. Doposud se také zde říká „obora“. Nejstarší známý držitel tvrze byl vladyka z Křišťan a Jeniš z Pobipes.

V roce 1623 připadly Polipsy ke zboží Kácovskému, jehož majitelem byl Jan Verde svobodný pán z Verdenberku. Polipsy zůstaly tedy při panství kácovkém a tak se spojily tyto dějiny s dějinami Kácova.


Čábelice

Na místě nynějších Čábelic stávalo rytířské sídlo. Zde žila rodina Čábelických ze Soutic. V roce 1405 Jan Čábelický ze Soutic, byl v těchto dobách jeden z nejvýznamnějších mužů svého rodu. Snažil se, aby po skončených husitských válkách byl znovu upevněn mír. Od mládí byl věrným přítelem Hynce Ptáčka z Lipé a z Pirkšteina, pána z Ratají. V roce 1445 byl nejvyšším mincmistrem v Kutné Hoře.

V jeho majetku byl také klášterní statek Jindice a v zástavě měl obce: Čížov, Jindice, Štíhlice a části vsí: Černé Bláto, Chabeřice, Vranice a Tlučeň, Podveky a Soutice. Ke konci XVI. stol. potomek rytíře Jana odprodal ke kácovskému panství Čábelice, Čížov, Chabeřice a Vranice. Okolo roku 1750 vymřel rod hrabat Čábelických ze Soutic a statek byl opět získán od kácovské vrchnosti.


Škola

Do roku 1904 chodily děti z Polipes do školy do Kácova. Obec Polipsy obdržela povolení na zřízení jedné třídy v místnosti hostince pana Roubíčka. Zde se vyučovalo 7 let.

V roce 1911 bylo přikročeno k výstavbě nové školy na níž byl vypočten náklad 33 174 korun. Stavební místo bylo odkoupeno od Jos. Fr. Černíka. Stavba byla započata v dubnu a dokončena 15. září tohoto roku. Dne 17. září ve 14 hod. se konalo slavnostní otevření a svěcení budovy.

V nové školní budově se vyučovalo v jedné třídě a to po dva roky. 1.11.1913 byla zřízena dvoutřídní škola. První řídící učitel byl Bohumil Náhlýk, učitel z Neškaredic.

Posledním učitelem v této škole byl Bohumil Novák, který po uzavření školy v roce 1971 odešel zpět do Kácova. Poté byla škola využita pro bydlení LZ Kácov a v roce 1978 ji pronajal OÚNZ Kutná Hora jako sklad materiálu CO.

Od roku 2000 se obec školu snažila prodat, protože objekt chátral a byl zdevastován. V letošním roce školu obec prodala a nyní se objekt opravuje k trvalému bydlení.


Kostel a fara

Fara a farní chrám náležely k vikariátu šťepánovskému. Kde farní budova stávala, není vůbec známo. První známý farář Albert zemřel roku. 1355. Od roku 1402 není žádných zpráv ani o faře ani o faráři, zřejmě zanikla po rozbrojích husitských a Polipsy byly přiděleny jako filiální kostel ke kácovské faře. Po dlouhé roky kostelnickou službu zastávala rodina Trpišovských.

Kostel pochází z XV. století. Chrám Všech sv. založil rytíř Jeniš. Kostelík dnešní je skromný. Jednoduchá loď je toho důkazem. Roku 1725 vyhořela původní věž a tři zvony se rozlily. Stávala na straně, kde je nyní oltář. Dřevěná věž stojící mimo kostel je vlastně zvonicí a byla postavena po ohni. Kostel vyhořel třikrát. Poprvé v roce 1763 a po druhé v roce 1787, pokaždé zásahem blesku. V roce 1874 vyhořel opět kostel, když malé dítě zapálilo domek, který stál poblíž kostela. Poté kostel na starých základech nechal znovu postavit Ferdinand Dobrotiví, ale kostelík zůstal i po novém vystavění chudý. Na věži jsou dva zvony.

Větší zvon z roku 1755 má nápis: „Maria, choti milostná, Ty nám prosícím počasí dorá popřejž!“. Menší zvon nese následující nápis: „Já hlas volajícího na poušti, připravte cestu Hospodinovu, spravte jemu!“.

Oba zvony jsou ozdobeny nahoře a dole pásky listového ornamentu a každý má čtyři polovypuklé obrazy svatých.


Sbor dobrovolných hasičů

Sbor byl založen roce 1895 a tohoto roku také uveden v činnost. Sbor měl 16 členů. Stříkačka byla zakoupena obcí. Sbor za svého trvání se zúčastnil 10 požárů mimo obec a obdržel za svou činnost při požárech od c.k. okr. hejtmanství v Kutné Hoře pochvalné uznání.

V roce 1911 byla založena Hospodářsko - čtenářská beseda v Polipsech - sídlo bylo v hostinci čp.7 (u Paušů).


Statistika:

V roce 1885 žilo 472 obyvatel v 54 domech, v roce 1964 již bylo čísel popisných 80 a 273 obyvatel, v roce 2006 žilo v Polipsech 58 obyvatel v 83 číslech popisných.

 


ADMIN
↑ nahoru
TOPlist  © Jan Holomek 2010